Våra grisar är klimatsmarta

Ett hållbart sätt att föda upp grisar

För att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt försöker vi hålla djuren friska och använda det senaste avelsmaterialet. Vårt egenodlade protein i form av ärtor och åkerbönor gör att vi minskar vårt behov av importerad soja från andra länder.

Våra grisar växer fort och har en låg foderförbrukning, vilket gör att deras klimatpåverkan och utsläpp av sk koldioxidekvialenter är lågt.

Gröna investeringar för framtiden

För att minska vårt klimatavtryck ytterligare har vi också investerat i egen vindkraft och solpaneler, så att vi kan producera grön el. Vi har också en flispanna som värmer både tork och stall. Detta gör att vi endast förbrukar grön el och förnybart bränsle för uppvärmning av gården.

Kretsloppstänk ger energibesparing

Vårt kretsloppstänk innebär att vi optimerar odlingen med gödsel från grisarna. Detta gör att vårt behov att köpa in gödsel från andra källor minskar och därav minskar också vårt klimatavtryck.

Slutligen använder vi oss av energiåtervinning genom värmepumpar i grisstallen. Detta gör att vi kan återvinna värmen från grisarnas gödsel och sedan återföra värmen genom golvvärme till de minsta grisarna.