En hållbar grisuppfödning

En unik raskombination

På Blackert Lantbruk föder vi upp cirka 12 000 grisar om året och vi har 456 modersuggor fördelat på sex grupper. Aveln av grisarna är en viktig del av vår verksamhet där vi använder en särskild raskombination, där faderrasen är Norsk Duroc och modersdjuren är en TN70, en korsning av Norsk Lantras och Holländsk Yorkshire. Denna unika raskombination ger oss ett marmorerat och smakrikt kött.

Vi ser till att djuren har det bra

Vi värnar alltid om djurskyddet och följer den omfattande djurskyddslagstiftningen som finns i Sverige. Detta innebär att vi ser till att djuren har möjlighet att utöva sitt naturliga beteende och att de har god tillgång till strö. Vi har till exempel alla våra sinsuggor på stora halmbäddar, så kallade djupströbäddar.

Mat från egen odling

Maten som grisarna äter består främst av egenodlad spannmål som korn och vete. Vi odlar också mycket av grisarnas proteinfoder genom ärtor och åkerbönor. Blackert Lantbruk är väldigt stolta över att kunna erbjuda ett högkvalitativt griskött som är framtaget på ett hållbart och djurvänligt sätt. Vi samarbetar med lokala charkuterier och vi har vår egen Fläskomat.