Produktion för en hållbar framtid

Blackert Lantbruk

– En klimatsmart gris

Blackert Lantbruk är ett familjeföretag som drivs av Hans och Jeanette Blackert.
Företaget föder upp cirka 12 000 grisar om året och odlar 620 ha.
Vår affärsidé är att ta fram världens bästa griskött med största möjliga
djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan.

Största möjliga djuromsorg
med minsta möjliga miljöpåverkan

Vi har identifierat ett fåtal men fundamentala pusselbitar som vi nu genomför i praktiken. Först och främst prioriterar vi att grisarna har de rätta förutsättningarna för att ge utlopp för sitt naturliga beteende.
En sådan grundläggande förutsättning är ständig tillgång till strö och att de ska få röra sig fritt och verka i en naturlig miljö.