konventionellt och klimatsmart

Hållbart jordbruk

På Blackert Lantbruk odlar vi vete, korn, ärtor och åkerbönor på 620 hektar bördig mark. Dessa grödor ger vi till våra grisar för att ge dem ett hälsosamt och näringsrikt foder. Vi odlar också raps som blir livsmedel eller biobränsle.

En stor del av växtnäringen kommer från grisarnas gödsel, vilket gör att vi får ett kretslopp både gällande mull och näringsämnen.

Mindre Klimatavtryck

Tack vare detta tar vi höga skördar som binder mer koldioxid från atmosfären till växterna. Detta är en viktig del av vår strategi för att minska vårt klimatavtryck. Vi har också en fast växtodlingsplan där vi använder avbrottsgrödor för att minska växtsjukdomarna. Detta gör att vi kan minska användningen av bekämpningsmedel, eftersom vi endast använder det som behövs för att hålla ogräs och växtföljdssjukdomar under kontroll.

Klimatsmart odling

På så sätt kan vi säkerställa att vår växtodling är klimatsmart, eftersom vi fokuserar på att odla grödor på ett hållbart sätt med höga skördar och lågt klimatavtryck.